IMATGE CORPORATIVA

L’anàlisis de les característiques de cada client dona com a resultat la imatge representativa de cada entitat. Dintre d’aquest apartat, he desenvolupat projectes de creació de logotip junt amb la seva imatge corporativa per empreses de diferents àmbits.