STANDS

El disseny corporatiu aplicat a un stand o  superfície amb dimensions importants en un espai com una fira o establiment, requereix la adaptació del disseny a les peculiaritats de l’àmbit.